Κατηγορίες Αιτημάτων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Πιστοποιητικό Γέννησης   

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

3. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας (Μόνο για Εκπαιδευτικούς) 

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για στρατολογική χρήση 

5. Πιστοποιητικό Γέννησης για συμμετοχή σε εκλογές

6. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

7. Πιστοποιητικό εγγυτέρων Συγγενών

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δήμου Πατρέων  

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης  

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου  

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης   

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου 

 

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας Ρίου

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης 

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης 

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου  

 

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης   

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης   

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας  Βραχνεΐκων

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης    

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου   

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης    

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου    

 

Aντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Δημοτικής Ενότητας  Mεσσάτιδος

1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης    

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου   

3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης    

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου   

 

ΤΑΠ - ΔΤ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. Πρώτη ηλεκτροδότηση ακινήτου 

2. Ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων

3. Αίτηση για διαγραφή οφειλής

4. Αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

5. Αλλαγή χρήσης ακινήτου

6. Αλλαγή Ονόματος Καταναλωτή Ρεύματος

7. Βεβαίωση μη-οφειλής ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα

8. Βεβαίωση μη-οφειλής ΤΑΠ για Μη-ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα

9. Δήλωση διακοπής ηλεκτροδότησης

10. Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων

11. Επανασύνδεση παροχής ακινήτου

12. Ηλεκτροδότηση εργοταξίου

13. Χορήγηση βεβαίωσης τ.μ.(τετραγωνικών μέτρων. για διαχωρισμό

14. Χορήγηση βεβαίωσης τ.μ.(τετραγωνικών μέτρων. για συνένωση

 

ΔIEYΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

 1.Βέβαιωση Προϋπηρεσίας/εργασίας στο Δήμο Πατρέων

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1.Βεβαίωση μη οριστικοποιημένων Ενσήμων απασχόλησης στο Δήμο

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1.Αγορά Τάφου

 2.Άδεια Χρήσης Νερού

 3.Απολύμανση Απεντόμωση και Μυοκτονία

 4.Αποψίλωση, Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση

 5.Καθαρισμός Ιδιόκτητων Οικοπέδων (για πρόληψη πυρκαγιάς)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 1.Οικοδομική Άδεια Φακέλου

 2.Βεβαίωση Χρήσης Γης Ακινήτου

 3.Χορήγηση Ρυμοτομικών Οικοδομικών Γραμμών και Υψόμετρων

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1.Αίτηση Στείρωσης Αδέσποτων Ζώων και Συντροφιάς

2.Αίτηση Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και Συντροφιάς

3.Αίτηση Χορήγησης Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς

4.Υποβολή Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ζώων Συντροφιάς